Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Opis niektórych funkcji półautomatu przeznaczone do przemysłu ciężkiego Tiger 320 MIG.

NASTAWIENIE PARAMETRÓW SPAWALNICZYCH Tiger 320 MIG

Orientacyjnemu nastawieniu prądu spawal‐niczego i napięcia metodami MIG/MAG odpowiada stosunek empiryczny U2 = 14 + 0,05 x I2. Na podstawie tego wzoru mo‐żemy określić  potrzebne napięcie. Przy ustawianiu napięcia musimy liczyć  się  z jego spadkiem podczas obciążenia spawaniem. Spadek napięcia wynosi około 4,8 V na 100 A. Nastawienie prądu spawalniczego należy przeprowadzić  tak,  że w zależności od wybranego napięcia spawalniczego, trzeba wyregulować  potrzebny prąd  pawalniczy zwiększaniem lub obniżaniem shybkości dostar‐ czania drutu, ewentualnie delikatnie dostosować  napięcie aż  do stabilizacji  łuku spawalniczego. W celu osiągnięcia wysokiej jakości spawów i optymalnego ustawienia prądu spawalniczego niezbędne jest, aby odległość  otworu strumienio‐ wego od materiału wynosiła mniej więcej 10x Ø drutu spawalniczego (obr. 4). Jego zanur‐zenie w dyszy gazowej nie powinno przekroczyć 2 ‐ 3 mm.

Na panelu sterującym jest cała masa guziczków, wyświetlaczy i kontrolek:

Panel steruj ący OPIS FUNKCI:

 • 1. Kontrolki czterotaktu, pulsu, przerw. Swiecące kontrolki oznaczaja  że systemy są  aktywne.
 • 2. Przycisk FUNC słuzy do zmiany pomiędzy poszczególnymi trybami.
 • 3. Przycisk DYNAMICS służy do ustawienia Dynamiki cyklu spawania. Wcisnięcie przyciskuspowoduje przejście do systemu ustalania twardości  łuku. Wartość  twardości ustawiamy za pomocą pokrętła ‐ 8 Wybierając niską    wartości można uzyskać  miękki  łuk i większy przetop materiału. Wybierając wyższe wartości uzyskujemy twardszy  łuk i mniejszy prze‐top materiału. Odpowiedznio dobranym parametrem regulujemy rozlewanie się  materiału dodatkowego.
 • 4. Przycisk SET słuzy do wyboru para‐metru funkcji. Wciśnięciem przycisku przejdziemy do trybu gdzie możemy zmieniać  wartości poszczególnych funkcji. Między funkcjami przełączamy poprzez przekręcenie potencjo‐ metrem numer 5.
 • 5. Pokrętło słuzy do ustawienia napiecia spawania i wyboru dostępnych parametrów.
 • 6. Kontrolka wskazania trybu wyświetlania.
 • 7. Kontrolki wskazujące wartości jednostkowej na wyświetlaczu. (s, m, %, m/min).
 • 8. Pokrętło ustawienia szybkości podawania drutu i ustawiania dostepnych parametrów.
 • 9. Przycisk testu gazu. Po naciśnięciu rozpocznie sie test gazu  ‐  czas jest wyświetlany na wyświetlacz 13 (obr. 5). Odliczanie można przerwać ponownym wciśnięciem przycisku 9 lub przycisku na uchwycie.
 • 10. Przycisk wolnego posuwu drutu. Naciśnięcie przycisku 10 włączymy funkcje wprowadzania drutu. Ponownym wciśnięciem tego przycisku, ewentualnie przycisku na uchwycie spawalniczym, wprowadzanie zostanie zatr‐ zymane.
 • 11. Zapisz. Przycisk do zapisu osobistych ustawień  parametrów. Mają  Państwo możliwość  zapisania od 1 do 20 własnych parametrów.
 • 12. PROG. Przycisk do wyborów programów. Naciśnięcie przycisku umozliwia wybór programów (od 1  ‐  20 własne oraz F1‐F58 fabryczne) Wyboru dokonujemy za pomocą  pokrętła 8. Wybranie programu potwierdzamy ponownym naciśnięcieciem przycisku 12 (obr. 5)
 • 13. Wyświetlacz wyświetlający wartość  prędkości podawania drutu, wielkość  do spawania zasilania / wartość  prądu spawalniczego. Podczas spawania jest wyświetlana na wyświetlaczu aktualne natężenie prądu spawalniczego. Po zakończeniu spawania wartość  wyświetla się   przez około trzy sekundy. Po tym czasie wyswietlana jest prędkość podawania drutu. Gdy za pomoca przycisku SET wybieramy dostępne funkcje wyświetlacz poka‐zuje wartości tych parametrów.
 • 14. Wyświetlacz pokazujący wielkość  napięcia lub nazwę  wybranej funkcji. Podczas spawania i 3 sekundy po jego zakończeniu na wyświetlaczu wyświetla się  rzeczywista wartość napięcia. Podczas ustawiania w trybie SET wywietlany jest skrót funkcji, którą  właśnie ustawiamy.
 • 15. Kontrolka temperatura maszyny. Jeśli  świeci oznacza to iż maszyna jest przegrzana.
 • 16. Kontrolka zasilania. Jeśli  świeci oznacza to iz napięcie jest poza granicami tolerancji.
 • 17. Kontrolka wł/wył. Informuje o stanie maszyny – właczona / wyłączona.

Dwie najważniejsze funkcje, które są już standardem ale warto wiedzieć:

HOT START

     Funkcja jest wykorzystywany głównie do spawaniu aluminium, które pomagają przy zapłonie łuku i ułatwia rozpoczęcie spawania.

MIĘKKI START

     Funkcja ta pozwala na sprawne przejście z wolnego biegu drutu w bieg podczas spawania. W momencie dotyku drutu do materiału spawanego i zajarzeniu łuku, zmieni sie prędkość z wolnego na spawalniczą.

Jeszcze o rodzajach łuków, a spawarkę można kupić w sklepie Dom Techniczny Wieluń. Ostatnia sztuka w bardzo dobrej cenie.

RODZAJE ŁUKÓW SPAWALNICZYCH

a/ łuk krótki

     Spawanie bardzo krótkim  łukiem spawalniczym, oznacza niskie napięcie i prąd w dolnej granicy rozstawu. Napięcie powierzchniowe wtopienie kropli do jeziorka i ponownemu zajarzeniu  łuku. Cykl ten powtarza się  ciągle od nowo, i tym sposobem dochodzi do stałych skoków między skrótem i czasem jarzenia się  łuku spawalniczego. Przepływ stopu jest stosunkowo „zimny“, tak  że sposób ten można wykożystać do spawania cieńkich materiałów. Przejście z łuku krótkiego na  łuk natyskowy zależy od wartości prądu spawalniczego, średnicy drutu, napięcia i rodzaju użytego gazu.

b/ łuk przejściowy

     Jeżeli rozmiary materiału na to pozwalają  powinno się  spawać  z więkrzą  mocą  topienia (zprzyczyn ekonomicznych), bez przekroczenia długiego lub natryskowego  łuku.  Łuk przejściowy jest o nieco przedłużony  łuk krótki. Przepływ materiału przebiega częściowo samodzielnie częściowo z połączeniu ze zwarciem. Pozwoli to obniżyć liczbę  zwarć  i przepływ materiału jest „cieplejszy“, niż  u łuku krótkiego. Ten rodzaj łuku jest odpowiedni dla średnich materiałów.

c/ długi łuk spawalniczy

     Przy długim  łuku tworzą  sie wielkie krople, które wnikają do materiału własna siłą ciężkości. Przy tym dochodzi do przypadkowych krótich zwarć, które powodują  skok prądu w momencie krótkego zwarcia, ponowne zajarzenie  łuku i rozsprysk. Przy długim  łuk zaleca się  używać  gazu CO2 i w miesznakach z dużym dodatkiem CO2. 

d/ łuk natryskowy:

      Główną  zaletą  jest przepływ materiału w małych kroplach bez zwarcia.  Łuk natryskowy wybieramy jeżeli spawamy w osłonie gazów obojętnych, lub w mieszankach z dużą ilością Argonu.

 

   
© ALLROUNDER